Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Przejdź do strony głównej Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Zapytania ofertowe na Podprogram 2018 (działania towarzyszące)

25 lipca 2018

 

Zgodnie z pkt. 7.4 Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ogłasza Zapytania Ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych  przeciwdziałających marnowaniu żywności, dietetycznych, edukacji ekonomicznej oraz kulinarnych.

Zapytania ofertowe należy składać do dnia 20 sierpnia 2018 roku.

Zapytania ofertowe na transport należy składać do 20 września 2018 roku.

Koordynator programu z ramienia Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
p. Bożena Jeziorska tel. 91 487 49 05 w. 103 lub 500 056 160

Poniżej zamieszczone zostają szczegóły dotyczące poszczególnych Zapytań Ofertowych wraz z potrzebną dokumentacją.Załączniki:

Caritas Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej

ul. Wieniawskiego 5
71-142 Szczecin

tel. 91 487 49 05
tel./fax 91 487 33 24

szczecin@caritas.pl

Realizacja: MadeNet.pl